Katalog proizvoda

Katalog proizvoda sa tehničkim karakteristikama filtera koje proizvodimo po standardnim dimenzijama kao i po zahtevu kupca. Dimenzije ramova, dubina i broj vreća po zahtevu kupca. Preuzmite KATALOG